אבני חיפוי לגן כ-20 ק''ג.

אבני בזלת לחיפוי גן, לחיפוי 1 מ''ר דרושים כ 4-5 שקים.
₪ 72.00