אבני חיפוי תומר גודל 1, כ-20 ק''ג.

לחיפוי 1 מ''ר דרושים כ 4-5 שקים.