אדנית עץ 40 ס"מ.

אדנית עץ 40 ס"מ.
Call for pricing