אדנית עץ 60 ס"מ.

אדנית עץ 60 ס"מ.
Call for pricing