אוג מכחיל

לגדר חיה, גדל מהר, עמיד בקור/חום, שמש מלאה
התקשר לקבלת מחיר