אוג מסולסל

גדל מהר, לגדר חיה, עמיד בקור/חום, שמש מלאה