אלביציה ורודה

עץ קלאסי לגינה הביתית, עמיד בקור, פריחה יפה וורודה בקיץ, נשיר בחורף
Call for pricing