ספטיספיליום לבן גדול

ספטיספיליום לבן גדול
התקשר לקבלת מחיר