ספטיספיליום לבן גדול

ספטיספיליום לבן גדול
₪ 188.00