בוגנבליה

מטפס נמרץ לחצי צל/ שמש מלאה, נשיר.
₪ 43.00