בוגנבליה

מטפס נמרץ לחצי צל/ שמש מלאה, נשיר.
התקשר לקבלת מחיר