בונה מדשאה 1 ק"ג

דישון מיוחד לדשא, 2% ברזל, 1 ק"ג
התקשר לקבלת מחיר