רודופלאה אדומה.

רודופלאה אדומה, בקיץ אין עלים.
התקשר לקבלת מחיר