דשן 20-20-20, 1 ק"ג.

דשן לצמחים.
התקשר לקבלת מחיר