הורטנזיה

צמח רב שנתי חצי צל הרבה מים
Call for pricing