זרעי צנונית אורגניים

זרעי צנונית אורגניים כ 380 זרעים בשקית.
התקשר לקבלת מחיר