חלוקי ניצן גודל 3 כ 20 ק''ג

לחיפוי 1 מ''ר דרושים כ 4-5 שקים.
₪ 35.00