חלוקי ניצן משחקון כ 20 ק''ג.

לחיפוי 1 מ''ר דרושים כ 4-5 שקים.
₪ 45.00