חלוקי עומר גודל 1, 20 ק''ג.

לחיפוי 1 מ''ר דרושים כ 4-5 שקים.
₪ 76.00