חרצית שיחית

רב שנתי- שמש מלאה/ חצי צל
Call for pricing