טורייה אורך מטר.

טורייה גדול אורך מטר.
התקשר לקבלת מחיר