כד חרס 30X30 ס"מ.

כד חרס 30X30 ס"מ.
התקשר לקבלת מחיר