כד חרס 35X50 ס"מ.

כד חרס 35X50 ס"מ.
התקשר לקבלת מחיר