כפפות עבודה

כפפות גומי מאווררות לעבודה
התקשר לקבלת מחיר