לגסטרמיה סגולה

שיח גדול-עץ קטן, פריחה מרהיבה אביב קיץ, נשיר בחורף, מתאים גם לאזורים קרים.
₪ 147.00