לוע הארי גבוה שישייה

פרח חורף

צמח עשבוני ירוק עד היוצר בסופו של דבר צמח מסועף וצפוף יותר מטיפוס הבר. העלים צרים וארוכים (עד 6 ס"מ), צומחים על גבעולים ירוקים היוצאים בד"כ מבסיס מעוצה. הפריחה בקצות הגבעולים - פרחים גדולים וצפופים יותר מאלו של צמח הבר הטיפוסי.

₪ 15.00