לימונית

צמח לתה, רב שנתי. שמש מלאה
התקשר לקבלת מחיר