מגרפה אורך 140 ס"מ.

מגרפה אורך 140 ס"מ.
התקשר לקבלת מחיר