מובייל חרסים אורך 65 ס''מ.

מובייל חרסים אורך 65 ס''מ.
Call for pricing