מובייל חרסים 80 ס"מ.

מובייל חרסים 80 ס"מ.
התקשר לקבלת מחיר