מובייל אורך 50 ס''מ.

מובייל אורך 50 ס''מ.
Call for pricing