מחבר צינור השקיה

מחבר צינור השקיה
התקשר לקבלת מחיר