פנדוראה יסמינית

מטפס, ירוק עד, פריחה אביב-קיץ, שמש מלאה/חצי צל