אלמון הודי

מטפס, פריחה ריחנית, אביב-קיץ, נשיר, שמש מלאה/חצי צל.
₪ 43.00