פודרונאה

מטפס מהיר, פריחה אביב-קיץ, שמש מלאה/חצי צל.