מפלית בקערה

צמח רב שנתי, לחצי צל.
Call for pricing