נמטנטוס

צמח רב שנתי, צל, צמח בית
התקשר לקבלת מחיר