סיסטאן 240 ג'

תרכיז מתחלב להדברת מחלות עלים 240 ג'