סנסיוריה

צמח רב שנתי, חצי צל, מעט השקיה
Call for pricing