עץ בונזאי

צמח רב שנתי, מכונה עץ החיים, צל
התקשר לקבלת מחיר