עץ תפוז זן שמוטי

לשמש מלאה, עמיד קור/חום.
התקשר לקבלת מחיר