עץ הכסף

רב שנתי, שמש מלאה/בית מואר
התקשר לקבלת מחיר