דקל טבעות

עץ גדול, מתאים לנוי, עלווה מלמעלה, ירוק עד, חזק, שמש מלאה.
Call for pricing