עץ גויבה

רגישות לקרות, אוהב הרבה מים, מניב לקראת הסתיו.
התקשר לקבלת מחיר