עץ גויבה

רגישות לקרות, אוהב הרבה מים, מניב לקראת הסתיו.
₪ 220.00