פלפל מדוזה

מתוק, רב שנתי, שמש מלאה
Call for pricing