פלפל מתוק

צמח לתבלין ולנוי, שמש מלאה
התקשר לקבלת מחיר