פנטס נמוך בקערה

צמח לשמש מלאה/חצי צל.
Call for pricing