פקעות נרקיס סיני.

פקעות נרקיס סיני, כ 25 יחידות במארז.
Call for pricing