פקעות נירית תערובת.

פקעות נירית תערובת, כ- 50 פקעות במארז.
Call for pricing