פקעות רקפת ( מחיר ליחידה).

פקעות רקפת ( מחיר ליחידה).