פקעות צבעוני במארז

פקעות צבעוני במארז כ-30 יחידות.