צורית ורהגימסון

צמח רב שנתי, משתרעת, פריחה באביב, חצי צל
התקשר לקבלת מחיר